Các thao tác khi tiếp nhận cuộc gọi âm thanh đến và trong quá trình gọi với khách hàng

 • Cuộc gọi âm thanh của khách hàng được hiển thị ở góc dưới bên phải màn hình của nhân viên đã được chọn của phòng ban’
 • Nhấn nút đỏ để tắt cuộc gọi
 • Nhấn nút xanh để tiếp nhận cuộc gọi
 • Sau khi nhấn nút nghe giao diện của cuộc gọi sẽ được hiển thị như trên.
 • Tại nút trên có thể chuyển cuộc gọi từ âm thanh sang video call với khách hàng
 • Tại nút trên sẽ có chức năng là bật và tắt thu âm thanh của nhân viên
 • Khi thao tác nút này có thể chia sẻ toàn màn hình, cửa sổ hay là 1 tab trên thiết bị của nhân viên đang nghe máy
 • Nhấn nút trên để kết thúc cuộc gọi
 • Nhấn nút trên để phóng to cuộc hội thoại với khách hàng
 • Khi nhấn vào chữ thông tin thì sẽ liên kết tới phần hội thoại với khách hàng trên phần Chat

Các thao tác khi tiếp nhận cuộc gọi video đến và trong quá trình gọi với khách hàng

 • Cấu hình cuộc gọi video đến được hiển thị ở góc dưới bên phải màn hình
 • Nhấn nút nghe đỏ để kết thúc cuộc gọi
 • Nhấn nút nghe màu xanh để kết nối với khách hàng với cuộc gọi âm thanh
 • Nhấn nút video màu xanh để trò chuyện video với khách hàng

Sau khi bắt đầu cuộc gọi video call thì cuộc gọi được hiển thị như bên dưới:

 • Thao tác nút trên giúp bật tắt video như mong muốn trong cuộc trò chuyện
 • Thao tác nút trên giúp xoay camera trước hoặc sau trong trường hợp nhân viên đang dùng điện thoại để nghe
 • Tại nút trên sẽ có chức năng là bật và tắt thu âm thanh của nhân viên
 • Khi thao tác nút này có thể chia sẻ toàn màn hình, cửa sổ hay là 1 tab trên thiết bị của nhân viên đang nghe máy.
 • Nhấn nút này để kết thúc cuộc gọi
 • Nhấn nút trên để phóng to cuộc hội thoại với khách hàng
 • Khi nhấn vào chữ thông tin thì sẽ liên kết tới phần hội thoại với khách hàng trên phần Chat
Thao tác xử lý cuộc gọi âm thanh và video
Chuyển lên trên