Truy cập Chat

https://tuctak.com/chat

Tìm kiếm khách hàng

 • Tại đây bạn nhập tên khách hàng rồi nhấn tìm kiếm

Chức năng lọc

 • Tại đây bạn có thể lọc ra những cuộc hội thoại đang trong trạng thái đóng hoặc mở, hoặc lọc ra bằng ID khách hàng.

Trạng thái cuộc hội thoại

 • Bạn có thể nhấn vào nút kia để lựa chọn đóng hoặc mở lại cuộc hội thoại

Chức năng chọn tags

 • Bạn có thể lựa chọn màu sắc tags cho cuộc hội thoại bằng cách nhấn vào các ô lựa chọn
 • Hoặc có thể cấu hình lại các ô màu, tên ô màu tại nút “Thêm/Chỉnh sửa Tags” để link tới phần Tags

Chi tiết cuộc gọi

 • Tại nút chi tiết nhấn vào để xem lịch sử cuộc hội thoại hoặc cuộc hội thoại bằng video giữa khách hàng và nhân viên

Mời khách hàng liên hệ lại

 • Nhấn nút gọi để thông báo cho khách hàng ở phần chat để liên hệ lại cho nhân viên
 • Tại link chat của khách hàng sẽ được hiển thị như dưới

Chức năng gửi file 

 • Nhấn vào nút trên để hiển thị hộp thoại lưu trữ của máy tính để  gửi video, hình ảnh, file tài liệu 

Chức năng gửi tin nhắn

 • Sau khi soạn xong tin nhắn nhấn nút trên để gửi tin nhắn đi

Chức năng xem ảnh, video, file tài liệu

 • Bạn có thể dừng video, tăng giảm âm lượng, phòng to video bằng các nút trên video trên
 • Bạn có thể tải xuống video, chỉnh tốc độ phát hoặc ghim video bằng cách nhấn vào dấu 3 chấm ở góc dưới bên phải của video
 • Để xem hình ảnh bạn cần nhấn vào hình ảnh cần xem thì sẽ phóng to bức hình đó lên
 • Để xem các file nhấn vào nút bên dưới tên mỗi file để tải xuống file và có thể xem được sau đó.

Chức năng chỉnh sửa thông tin khách hàng, Ticket

 • Tại ô này hiển thị các thông tin cần thiết của khách hàng như đã cấu hình. Nếu muốn sửa lại nhấn nút edit để sửa lại các thông tin
 • Để sửa lại các trường dữ liệu đã cấu hình nhấn nút “cấu hình” sẽ liên kết tới phần khách hàng tại đây có thể sửa lại dữ liệu và các trường dữ liệu mong muốn
 • Nhấn Save để lưu lại.

Tại mục Ticket nhấn thêm để thêm Ticket

 • Tại đây bạn cần viết tiêu đề, nội dung cho Ticket. 
 • Lựa chọn các mức độ cho ô Trạng thái và Độ ưu tiên

Nhấn lưu để thiết lập cấu hình đã chọn

Quản lý chat
Chuyển lên trên