Quản lý nhân viên

Truy cập Cài đặt -> Nhân viên https://tuctak.com/setting/agent Thêm mới nhân viên Nhân nút Thêm Tại hộp thoại thêm mới nhân viên điền đầy đủ thông tin nhân viên Tên đăng nhập và mật khẩu được dùng để đăng nhập hệ thống tại Tên đăng nhập: gồm tên đăng nhập / tên công ty. Tên […]

Cấu hình Widget

Truy cập Cài đặt -> Widget https://tuctak.com/setting Chức năng upload ảnh Nhấn nút upload ảnh để lựa chọn ảnh phù hợp, nhấn lưu để lưu lại. Ảnh được upload lên hiển thị trong khung chat Chức năng đổi tên Tại mục tên thực hiện đổi tên mà bạn mong muốn. Nhấn lưu để lưu lại. […]

Cấu hình Tags

Truy cập Cài đặt -> Tags https://tuctak.com/setting/tags Thêm mới một màu Nhấn nút thêm để thêm một màu mới Đổi tên một màu đã có Tại mục tên sửa lại hoặc thêm tên mà bạn muốn đặt và nhấn lưu. Chỉnh màu có sẳn Nhấn vào ô màu để hiển thị hộp thoại màu Điều […]

Chuyển lên trên