Truy cập Cài đặt -> Widget

https://tuctak.com/setting

Chức năng upload ảnh

Nhấn nút upload ảnh để lựa chọn ảnh phù hợp, nhấn lưu để lưu lại. Ảnh được upload lên hiển thị trong khung chat

Chức năng đổi tên

Tại mục tên thực hiện đổi tên mà bạn mong muốn. Nhấn lưu để lưu lại. Tên mới sẽ là hậu tố đăng nhập sau username của mỗi nhân viên

Link chat trực tiếp

Đây là link dẫn tới phần page chat. Tại đây khách hàng có thể liên hệ tới công ty.

Chức năng thay đổi múi giờ

Tại mục TimeZone lựa chọn múi giờ của công ty nhấn lưu để thiết lập

Code tích hợp

Dùng để nhúng vào các trang web có sẵn của công ty. Giúp nhúng khung chat vào trang web cho khách hàng liên lạc với công ty

Sau khi đã coppy code tích hợp bạn vào phần index của website tìm thẻ body và nhúng đoạn code đó vào

Đây là vị trí đoạn code đã nhúng, nếu bạn không có sublime text bạn cũng có thể dùng Notepad để nhúng đoạn code đó vào

Avatar

Tích chọn “Hiển thị” để hiển thị avatar trên khung chat hoặc  “Không hiển thị” để không hiển thị avatar trên thanh chat

Mô tả 

Nhập vào mô tả mong muốn, phần mô tả được hiển thị khi khách hàng nhấn gọi ở link chat hoặc trang web đã nhúng code

Lời chào

Tại mục lời chào nhập vào lời chào mong muốn, phần lời chào sẽ được hiển thị tại trên khung chat

Các trường hợp bắt buộc nhập

Tại 3 mục Tên, Email, Số điện thoại công ty có thể tích chọn để khi khách hàng muốn liên hệ với công ty thì phải để lại thông tin trong 3 thông tin trên mà công ty cần

Nút tích hợp

Có 3 nút là gọi video, gọi âm thanh, nhắn tin. Bạn có thể tích lựa chọn các phương thức liên hệ mà bạn muốn khách hàng liên hệ tới bạn

Vị trí

Bạn có thể lựa chọn là góc trái hoặc góc phải, phần này giúp bạn cấu hình vị trí của hộp thoại chat ở bên trái hoặc bên phải của trang web.

Màu sắc

Nó chính là màu sắc của hộp thoại chat. Tại hộp màu bạn có thể nhấn vào đó để thay đổi màu sắc như mong muốn. 

Ngôn ngữ

Tại đây bạn có thể lựa chọn 3 loại ngôn ngữ cho hộp thoại chat. Tiếng việt, tiếng anh và Khác. Tại ngôn ngữ khác nhập vào cấu hình ngôn ngữ mà bạn mong muốn. Ngôn ngữ được thiết lập sẽ cấu hình ở trang chat Widget.

Nhấn lưu để thiết lập cấu hình đã chọn

Cấu hình Widget
Chuyển lên trên