Cấu hình chức năng phòng ban Call flow

Truy cập Cài đặt -> Call flow

https://tuctak.com/setting/callflow

Chỉnh sửa cấu hình chức năng phòng ban

Chức năng phòng giúp công ty lựa chọn được các nhân viên cho phòng ban cụ thể. Thiết lập được cấu hình cuộc gọi như kiểu rung, số lần lặp lại cuộc gọi. Tại đây cuộc gọi sẽ kết nối tới máy của các nhân viên của công ty đã chọn.

 • Tại dấu cộng trên nhấn vào để thêm mới một chức năng phòng ban
 • Thực hiện đổi tên mới cho phòng ban tại mục Name
 • Tại mục nhân viên bạn có thể lựa chọn các nhân viên phù hợp với phòng ban đang tạo
 • Hoặc có thể thêm mới nhân viên bằng cách nhấn dấu cộng ở bên phải ô.
 • Tại mục kiểu rung sẽ là cấu hình vòng tròn là khi có cuộc gọi đến cuộc gọi sẽ đổ lần lượt vào máy của các nhân viên. Câu hình tất cả là khi có cuộc gọi đến cuộc gọi sẽ đổ đồng thời vào máy của các nhân viên.
 • Tại mục nhạc nền là media sẽ phát khi cuộc gọi bắt đầu kết nối tới cuộc gọi
 • Tại mục nhạc chờ là media sẽ phát khi cuộc gọi đã đổ tới nhân viên nhưng không ai nghe máy. Sau khi nhạc chờ phát xong thì cuộc gọi tiếp tục kết nối lại tới máy của nhân viên
 • Media của nhạc nền và nhạc chờ sẽ được tạo bằng cách tải file âm thanh lên hoặc tạo file âm thanh bằng văn bản đã hướng dẫn như ở mục chức năng âm thanh .
 • Tại mục lặp lại là số lần lặp lại của nhạc chờ. Bạn có thể cấu hình số lần lặp lại của nhạc nền với số lần như bên dưới bằng cách chọn.
 • Tại mục chuyển đến là sau khi cuộc gọi đã được kết thúc ở phòng ban thì sẽ chuyển tiếp tới chức năng đó
 • Nếu chưa có chức năng phù hợp thì nhấn dấu cộng bên phải ô để thêm một chức năng mới.

Nhấn OK để tạo chức năng

Cấu hình chức năng phòng ban Call Flow
Chuyển lên trên