Học tiếng Anh qua phim
Luyện nghe tiếng Anh hiệu quả nhất thông qua các bộ phim có phụ đề Anh - Việt và làm bài tập thực hành.