Chức năng âm thanh trong Call Flow

Cấu hình chức năng âm thanh Call flow Truy cập Cài đặt -> Call flow https://tuctak.com/setting/callflow Chỉnh sửa cấu hình chức năng âm thanh Tại chức năng âm thanh sẽ tạo một âm thanh tự động trong cuộc gọi. Âm thanh sẽ tự động phát khi cuộc gọi chuyển tới chức năng này Tại dấu […]

Chức năng IVR trong Call Flow

Cấu hình chức năng IVR Call flow Truy cập Cài đặt -> Call flow https://tuctak.com/setting/callflow Chỉnh sửa cấu hình chức năng IVR Chức năng này giúp tạo các menu trên cuộc gọi của khách hàng nhằm khai thác cụ thể, định hướng cuộc gọi đúng với mong muốn của khách hàng. Tại dấu cộng trên […]

Cấu hình chức năng phòng ban Call Flow

Cấu hình chức năng phòng ban Call flow Truy cập Cài đặt -> Call flow https://tuctak.com/setting/callflow Chỉnh sửa cấu hình chức năng phòng ban Chức năng phòng giúp công ty lựa chọn được các nhân viên cho phòng ban cụ thể. Thiết lập được cấu hình cuộc gọi như kiểu rung, số lần lặp lại […]

Thiết kế luồng cuộc gọi

Truy cập Cài đặt -> Call flow https://tuctak.com/setting/callflow Xây dựng quy trình cuộc gọi Call Flow dựa trên trường hợp cụ thể “Công ty ABC cần thiết lập tổng đài để chăm sóc khách hàng với các yêu cầu như sau: Bộ phận trực tổng đài gồm 2 team hỗ trợ khách hàng với từng […]

Cấu hình cuộc gọi đến Call Flow

Cấu hình cuộc gọi đến Call flow Truy cập Cài đặt -> Call flow https://tuctak.com/setting/callflow Chức năng tùy chỉnh cuộc gọi đến Nhấn vào cuộc gọi đến để tùy chỉnh: Tại mục chuyển đến khi tiếp nhận cuộc gọi lựa chọn chức năng để chuyển tiếp như mong muốn khi có cuộc gọi đến Tại […]

Cấu hình bảo mật

Truy cập Cài đặt -> Bảo mật https://tuctak.com/setting/changepass Nhập mẫu khẩu cũ Nhập lại mật khẩu cũ mà bạn đang sử dụng. Nhập mật khẩu mới Nhập mật khẩu mới mà bạn muốn thay đổi. Nhập lại mật khẩu mới Tại mục này bạn nhập lại mật khẩu mới mà bạn đã nhập ô bên […]

Cấu hình tài khoản cá nhân

Truy cập Cài đặt -> Cá nhân https://tuctak.com/setting/profile Thay hình đại diện Nhấn vào nút Upload thực hiện tải ảnh mới lên như mong muốn và nhấn lưu. Đổi và sửa tên Tại mục tên đổi lại tên muốn đổi sau đó lưu lại. Đổi và sửa email Tại mục email sửa hoặc đổi thành […]

Quản lý chat

Truy cập Chat https://tuctak.com/chat Tìm kiếm khách hàng Tại đây bạn nhập tên khách hàng rồi nhấn tìm kiếm Chức năng lọc Tại đây bạn có thể lọc ra những cuộc hội thoại đang trong trạng thái đóng hoặc mở, hoặc lọc ra bằng ID khách hàng. Trạng thái cuộc hội thoại Bạn có thể […]

Cấu hình mẫu

Truy cập Cài đặt -> Mẫu https://tuctak.com/setting/messagetemplate Chức năng tìm kiếm Gõ phím tắt hoặc nội dung bạn muốn tìm kiếm và nhấn nút Thêm mới mẫu Nhấn nút thêm Tại hộp thoại mẫu tin nhắn điền đầy đủ phím tắt, nội dung Có thể đính kèm file bằng cách nhấn vào phím Upload Xóa […]

Cấu hình dữ liệu khách hàng

Truy cập Cài đặt -> Khách hàng https://tuctak.com/setting/customerfield Cột bên phải là trường dữ liệu của khách hàng hiển thị ở phần chat với khách hàng Sửa tên trường dữ liệu đã có Tại nút thứ 2 từ phải qua nhấn để thực hiển sửa tên trường dữ liệu, nhấn lưu hoặc đóng để lưu […]

Scroll to top