Bảng giá

Free

$0/mo

 • 2 Người dùng
 • Gọi thoại
 • Gọi video
 • Tích hợp trên website
 • Quản lý ticket
Đăng ký miễn phí

Pro

$3/mo

 • 2-5 Người dùng
 • Gọi thoại
 • Gọi video
 • Ghi âm cuộc gọi
 • 20GB Dung lượng file ghi âm
 • Tích hợp trên website
 • Tạo link gọi trực tiếp
 • Quản lý ticket
 • Mẫu câu trả lời nhanh
Đăng ký

Enterprise

$7/mo

 • 2-5 Người dùng
 • Gọi thoại
 • Gọi video
 • Ghi âm cuộc gọi
 • 50GB Dung lượng file ghi âm
 • Tích hợp trên website
 • Tạo link gọi trực tiếp
 • Quản lý ticket
 • Mẫu câu trả lời nhanh
Đăng ký
Scroll to top